Robotin suunnittelu ja rakentaminen on alkanut

Otaniemen lukion toiminta käynnistyi elokuussa 2019 uusissa tiloissa Otaniemessä. Lukiossa toimii myös Espoon Innokas FabLearn Lab, jonka tiloissa joukkeen jäsenet alkoivat suunnitella ja rakentaa First Global Challenge kilpailutehtävään sopivaa robottia. Robotin rakentaminen on luovuutta ja oivaltamiskykyä vaativa prosessi, jossa ei ole valmiita ratkaisuja. Nuoret innovoivat ja keksivät itse ratkaisut erilaisiin mekaniikan ongelmiin. Robotin on esimerkiksi kyettävä siirtämään ja nostamaan pelialueella eri korkeuksille erikokoisia palloja, minkä takia robotin liikkuvat osat on suunniteltava vääntömomentiltaan riittävän voimakkaiksi, toiminnaltaan nopeiksi ja kilpailutilanteen mahdolliset törmäykset kestäviksi. Lisäksi on huomioitava robotin sallitut geometriset mitat, ja se kuinka moottorien vääntö ja toiminta muuttuu akun varaustilan pienentyessä. Robotin moottorien, servojen ja mahdollisten sensorien ohjelmointi on myös keskeinen ja tärkeä osa toimivaa kokonaisuutta.

Joukkue rakentamassa robotin alustaa teknisen asiantuntija Simon ohjauksessa. Vasemmalla vuoden 2018 kilpailurobotti.

Robottia rakennetaan normaalin koulutyön ohessa, eräs haaste on löytää riittävästi yhteistä aikaa koulupäivän päätteeksi. Onneksi joukkueen jäsenet ovat innokkaita, rakentamisesta ja ohjelmoinnista kiinnostuneita lahjakkaita nuoria, joilla energiaa riittää vielä pitkän koulupäivän jälkeenkin. Nuoret hallitsevat ison joukon erilaisia kieliä, englannin lisäksi mm. venäjää, espanjaa, saksaa ja unkaria. Kielitaidosta on hyötyä Dubain loppukilpailussa, jossa eri maiden joukkueet muodostavat alkuerissä liittoutumia ja sopivat yhteisestä pelistrategiasta muita alliansseja vastaan. Tässä vaiheessa on kuitenkin tärkeintä keskittyä robotin eri osien suunnittelu- ja rakentamis- ja ohjelmointitehtäviin, jotka on saatava valmiiksi ennen lokakuun 2019 Dubain loppukilpailua.

Vuoden 2019 joukkueen Espoon jäsenet: eturivi vasemmalta Sebastian, Pinja ja Samu. Takana vasemmalta Simo, Eszter ja Hilkka.

Vuoden 2019 kilpailun teemana on kestävä kehitys, ympäristön puhdistaminen ja kiertotalous. Kilpailuareenalle asetetut erilaiset pallot kuvaavat meren saasteita. Robotin tehtävänä on erotella ja lajitella erilaiset saasteet, ja nostaa epäpuhtaudet uudelleenkäyttöä varten pelikentän keskellä olevaan torniin. Kilpailutehtävä on kuvattu videossa.