Etusivulle

Matematiikka- ja luonnontiedelinja

Olarin lukiolla (tulevalla Otaniemen lukiolla) on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä erityinen koulutustehtävä matematiikassa ja luonnontieteissä. Otaniemen lukiolle on myös myönnetty seitsemäksi vuodeksi valtakunnallinen kehittämistehtävä, jonka tarkoituksena on kehittää ja levittää luonnontieteisiin liittyvän pedagogiikkaan, toimintakulttuuriin ja oppimisympäristöihin liittyviä malleja ja käytänteitä sekä opetuksellisia valmiuksia ja osaamista. Lukiolla on pitkä kokemus erittäin tuloksellisesta luonnontieteiden ja matematiikan opetuksesta. Lukion opiskelijat menestyvät vuosittain erinomaisesti valtakunnallisissa luonnontiede- ja matematiikkakilpailuissa. Myös ylioppilaskirjoitusten tulokset ovat kansallisessa vertailussa kärkipäätä.

Matematiikka- ja luonnontiedelinjan opiskelijat sijoittuvat erinomaisesti jatko-opintoihin. Tiivis yhteistyö mm. Aalto-yliopiston kanssa on tärkeä osa koulun arkea.

Mitä painotus tarkoittaa?

Opiskelija, joka hyväksytään matemaattis-luonnontieteelliseen erityislukioon opiskelee lukion aikana yhteensä vähintään 30 matematiikan ja luonnontieteiden kurssia. Vastaavasti hän voi huojentaa muiden oppiaineiden kursseista määrätyin ehdoin. Yhteensä kurssimäärä on sama kuin yleislukiossa eli 75 kurssia.

Opiskelijat valitsevat kahden ensimmäisen jakson jälkeen yhden tai useamman painotusaineen (biologia, fysiikka, kemia tai matematiikka), jonka opiskelu tapahtuu koko lukion ajan samassa ryhmässä.

Mitä hyötyä on painotusopetukseen osallistumisesta?

Painotusryhmän opiskelijat ovat aktiivisia ja luonnontieteistä kiinnostuneita. Kurssit ovat usein kokeellisempia ja menevät syvemmälle oppiaineen opiskelussa. Osallistuessaan painotusaineen opetukseen, opiskelija saa vahvat tiedot ja taidot kyseisissä aineessa. Painotusryhmät osallistuvat monipuolisesti yhteistyöhön yliopistojen ja yritysten kanssa.

Tutustu matematiikka- ja luonnontiedelinjan esittelydioihin!

Meribiologiaa ja mehiläisten hoitoa

Hakeminen

Matemaattis-luonnontieteelliseen erityislukioon haetaan yhteishaussa Opintopolun kautta, eikä erillistä hakulomaketta tarvita.

Opiskelijat valitaan pääsykokeen ja peruskoulun päättötodistuksen perusteella. Pääsykoe perustuu biologian, fysiikan, kemian ja matematiikan peruskoulun koko oppimäärään.

Pääsykoe

Pääsykoe järjestettiin torstaina 25.4.2019 klo. 9 – 13 Olarin lukion tiloissa osoitteessa Olarinniityntie 4. Tarkempia ohjeita pääsykokeesta löytyy erillisestä tiedotteesta.