Matematiikka- ja luonnontiedelukio

Paras väylä teknisiin ja tieteellisiin jatko-opintoihin

Otaniemen lukiolla on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä erityinen koulutustehtävä matematiikassa ja luonnontieteissä. Otaniemen lukiolle on myös myönnetty seitsemäksi vuodeksi valtakunnallinen kehittämistehtävä, jonka tarkoituksena on kehittää ja levittää luonnontieteisiin liittyvän pedagogiikkaan, toimintakulttuuriin ja oppimisympäristöihin liittyviä malleja ja käytänteitä sekä opetuksellisia valmiuksia ja osaamista. Lukiolla on pitkä kokemus erittäin tuloksellisesta luonnontieteiden ja matematiikan opetuksesta. Lukion opiskelijat menestyvät vuosittain erinomaisesti valtakunnallisissa luonnontiede- ja matematiikkakilpailuissa. Myös ylioppilaskirjoitusten tulokset ovat kansallisessa vertailussa kärkipäätä.

Matematiikka- ja luonnontiedelukion opiskelijat sijoittuvat erinomaisesti jatko-opintoihin. Tiivis yhteistyö mm. Aalto-yliopiston kanssa on tärkeä osa koulun arkea.

 

Mitä painotus tarkoittaa?

Opiskelija, joka hyväksytään matemaattis-luonnontieteelliseen erityislukioon opiskelee lukion aikana yhteensä vähintään 30 matematiikan ja luonnontieteiden kurssia. Vastaavasti hän voi huojentaa muiden oppiaineiden kursseista määrätyin ehdoin. Yhteensä kurssimäärä on sama kuin yleislukiossa eli 75 kurssia.

Opiskelijat valitsevat kahden ensimmäisen jakson jälkeen yhden tai useamman painotusaineen (biologia, fysiikka, kemia tai matematiikka), jonka opiskelu tapahtuu koko lukion ajan samassa ryhmässä.

 

Mitä hyötyä on painotusopetukseen osallistumisesta?

Painotusryhmän opiskelijat ovat aktiivisia ja luonnontieteistä kiinnostuneita. Kurssit ovat usein kokeellisempia ja menevät syvemmälle oppiaineen opiskelussa. Osallistuessaan painotusaineen opetukseen, opiskelija saa vahvat tiedot ja taidot kyseisissä aineessa. Painotusryhmät osallistuvat monipuolisesti yhteistyöhön yliopistojen ja yritysten kanssa.

Hakeminen

Matemaattis-luonnontieteelliseen erityislukioon haetaan yhteishaussa Opintopolun kautta, eikä erillistä hakulomaketta tarvita.

Tiedotustilaisuus matemaattis-luonnontieteellisessä lukiossa opiskelusta ja sinne hakemisesta järjestetään Otaniemen lukiossa (Tietotie 6) 28. 1. 2020 klo 18. Illan aikana kerrotaan opiskelusta ja pyrkimisestä. Aineenopettajat esittelevät opetusta sekä erityislukion kursseja.

 

Pääsykoe

Pääsykoe järjestetään 23.4.2020 klo. 8.30–13 Otaniemen lukion tiloissa osoitteessa Tietotie 6.