Matematiikka- ja luonnontiedelukio

Paras väylä teknisiin ja tieteellisiin jatko-opintoihin

Hakeminen

Matemaattis-luonnontieteelliseen erityislukioon haetaan yhteishaussa Opintopolun kautta, erillistä hakulomaketta ei tarvita.

Tiedotustilaisuus matemaattis-luonnontieteellisessä lukiossa opiskelusta ja sinne hakemisesta järjestetään 25. 1. 2021 klo 18. Tilaisuus järjestetään etäyhteyksien avulla. Tästä tiedotetaan tarkemmin tuonnempana. Illan aikana kerrotaan opiskelusta ja pyrkimisestä. Aineenopettajat esittelevät opetusta sekä erityislukion kursseja. 

MaLu-lukion hakuesite 

 

Haku matematiikka- ja luonnontiedelukioon


Matematiikka- ja luonnontiedelukioon hakiessa sisäänpääsypisteet muodostuvat peruskoulun painotetusta keskiarvosta ja pääsykokeesta saatavista pisteistä (yhteensä max 20 pistettä):

1. Peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden painotettu keskiarvo. Äidinkieli ja kirjallisuus lasketaan painoarvolla kaksi, biologia, fysiikka ja kemia kukin painoarvolla kolme ja matematiikka painoarvolla neljä. Maksimipistemäärä 10.

2. Pääsykoe. Maksimipistemäärä 10. Mikäli pääsykoetta ei voida perustellusta syystä pitää, opiskelijat valitaan painotetun keskiarvon perusteella.

Pääsykoe järjestetään 22.4.2021 klo. 9–13 Otaniemen lukion tiloissa osoitteessa Tietotie 6.

Huom. Aiemmin pääsykokeen saattoi korvata sijoittumalla 20 parhaan joukkoon peruskoulun valtakunnallisessa matematiikkakilpailussa, sijoittumalla loppukilpailuun Metsävisan valtakunnallisessa kilpailussa tai sijoittumalla 20 parhaan joukkoon lukion neljän tieteen kilpailussa. Kilpailumenestykseen perustuva sisäänpääsy ei ole käytössä kevään 2021 yhteishaussa.

Otaniemen lukiolla on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä erityinen koulutustehtävä matematiikassa ja luonnontieteissä. Otaniemen lukiolle on myös myönnetty seitsemäksi vuodeksi valtakunnallinen kehittämistehtävä, jonka tarkoituksena on kehittää ja levittää luonnontieteisiin liittyvän pedagogiikkaan, toimintakulttuuriin ja oppimisympäristöihin liittyviä malleja ja käytänteitä sekä opetuksellisia valmiuksia ja osaamista. Lukiolla on pitkä kokemus erittäin tuloksellisesta luonnontieteiden ja matematiikan opetuksesta. Lukion opiskelijat menestyvät vuosittain erinomaisesti valtakunnallisissa luonnontiede- ja matematiikkakilpailuissa. Myös ylioppilaskirjoitusten tulokset ovat kansallisessa vertailussa kärkipäätä.

Matematiikka- ja luonnontiedelukion opiskelijat sijoittuvat erinomaisesti jatko-opintoihin. Tiivis yhteistyö mm. Aalto-yliopiston kanssa on tärkeä osa koulun arkea.

 

Mitä painotus tarkoittaa?

Opiskelija, joka hyväksytään matemaattis-luonnontieteelliseen erityislukioon opiskelee lukion aikana yhteensä vähintään 24 opintopisteen laajuisesti matematiikan ja luonnontieteiden kurssia. Vastaavasti hän voi huojentaa muiden oppiaineiden kursseista 16 opintopisteen laajuisesti erikseen määrätyin ehdoin. Yhteensä opintopistemäärä on sama kuin yleislukiossa eli 150 kurssia.

Opiskelijat valitsevat yhden tai useamman painotusaineen (biologia, fysiikka, kemia tai matematiikka), jonka opiskelu tapahtuu koko lukion ajan samassa ryhmässä.

 

Mitä hyötyä on painotusopetukseen osallistumisesta?

Painotusryhmän opiskelijat ovat aktiivisia ja luonnontieteistä kiinnostuneita. Kurssit ovat usein kokeellisempia ja menevät syvemmälle oppiaineen opiskelussa. Osallistuessaan painotusaineen opetukseen, opiskelija saa vahvat tiedot ja taidot kyseisissä aineessa. Painotusryhmät osallistuvat monipuolisesti yhteistyöhön yliopistojen ja yritysten kanssa.

Vuorovaikutus jättää jäljen – yhdessä nostamme luonnontieteiden osaamistasoa!

Jälki on Otaniemen lukion valtakunnallinen kehittämistehtävä luonnontieteissä.

Kehittämistehtäviä myönnettiin syksyllä 2017 osana erityisen koulutustehtävien uudistusta ja tässä yhteydessä Olarin lukio sai jatkaa erityistä koulutustehtäväänsä matematiikassa ja luonnontieteissä.

Erityinen koulutustehtävä sekä valtakunnallinen kehittämistehtävä siirtyivät elokuussa 2019 Otaniemen lukiolle, kun Olarin lukio ja Pohjois-Tapiolan lukio yhdistyivät uudeksi lukioksi.