Median lukiodiplomit

2020-2021

MEDIAN LUKIODIPLOMIN TEHTÄVÄT 2020–2021

1. MEDIA, INFORMAATIOVAIKUTTAMINEN JA VALTA Tarkastele median muuttunutta roolia tiedon välittäjänä ja lähteenä sekä vallankäyttäjänä ja vaikuttajana.

2. ODOTTAMATON TEKIJÄ Joskus arki muuttuu yllättäen meistä riippumattomista syistä. Ennakoimaton tapahtuma voi sekoittaa yksilön ja yhteisön elämän tai vaikka koko yhteiskunnan toiminnan.

3. VAPAASTI VALITTAVA MEDIAN LUKIODIPLOMIN AIHE

2019-2020

MEDIAN LUKIODIPLOMIN TEHTÄVÄT 2019–2020

1. MEDIA, INFORMAATIOVAIKUTTAMINEN JA VALTA
Tarkastele median muuttunutta roolia tiedon välittäjänä ja lähteenä sekä vallankäyttäjänä ja vaikuttajana.

2. MITÄ MINNA NYT TEKISI?
Vuonna 2019 Minna Canth täyttää 175 vuotta. Canth (1844−1897) oli tunnettu kirjailija, etevä yrittäjä, köyhän kansan puolustaja, järjestöaktiivi ja aikansa vaikuttaja. Hän tarkasteli kriittisesti yhteiskunnallista todellisuutta ja halusi uudistaa sitä. Canth oli kirjallisuuden ja teatterin uudistaja, jonka näytelmät ja lehtikirjoitukset ovat edelleen ajankohtaisia. Minna Canth edisti aktiivisesti mm. sukupuolten tasa-arvoa, suomenkielistä koulutusta ja tyttöjen koulunkäyntiä. Mihin yhteiskunnalliseen haasteeseen olisi nyt syytä tarttua? Mihin epäkohtaan haluaisitte vaikuttaa? Miten esittäisitte ideanne ja ajatuksenne muille? Pohtikaa, millainen olisi ihanteidenne mukainen yhteiskunta. Tehkää yhdessä projekti, joka kertoo eettisten arvojenne mukaisesta tulevaisuudesta. Projektissa voi olla mukana eri lukiodiplomeja suorittavia opiskelijoita. Projektissa suoritettavassa lukiodiplomissa noudatetaan Opetushallituksen antamia kyseisen lukiodiplomin ohjeita. Verkkosivut: Minna Canth 175 vuotta Juhli kanssamme! -verkkosivusto

3. VAPAASTI VALITTAVA MEDIAN LUKIODIPLOMIN AIHE