Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaus

Opinto-ohjauksen tarkoitus on tukea opiskelijoita lukio-opinnoissa, valintojen tekemisessä, oman tulevaisuuden visioinnissa ja jatko-opintoihin hakeutumisessa. Lukiossa järjestetään opinto-ohjauksen kursseja ja pienryhmä- ja yksilötapaamisia. Ohjauksessa huomioidaan opiskelijat kokonaisvaltaisesti ja tuetaan heidän hyvinvointiaan.

Opojen huoneet sijaitsevat toisessa kerroksessa. Parhaiten tavoitat ja varaat ajan opoille Wilma-viestillä.

Ryhmien opinto-ohjaajat:

Matti Iivanainen
21ABC 20ABC 19ABC 18H (entiset 18ABC)

Minna Korin (teme-linja)
21DEF 20DEF 19DEF 18H 18J (entiset 18DEF)

Jutta Taskinen
21GHI 20GHIJ 19GHI

Emilia Teinonen (ma-lu-erityislukio)
21KLM 20KLM 19KLM 18J (entiset 3A-3D)

Tiedotamme Wilmassa ajankohtaisista ohjaukseen liittyvistä asioista. Opiskelija, seuraathan siis säännöllisesti Wilman tiedotteita ja saapuneita viestejä. Wilmaan: https://espoo.inschool.fi/

Linkkejä

Ylioppilastutkintolautakunta: YTL

Tietoa jatko-opinnoista: Opintopolku

Inspiraatiota oman polun oivaltamiseksi: Jatko-opintoaloja

Opiskelu ulkomailla: Maailmalle

Tietoa koulutus- ja uravalinnoista, kesätöistä ja työelämästä: Kun koulu loppuu