Opiskelijakunnan hallitus

Opiskelijakunnan hallitus

Opiskelijakunnan hallitus on opiskelijoiden keskuudesta vaaleilla valittu taho, joka toimii opiskelijoiden linkkinä sekä opettajiin että hallintoon. Jäsenet valitaan aina yhdeksi vuodeksi kerrallaan niin, että uusi hallitus aloittaa toimintansa joulun jälkeen tammikuussa. Jäseniä on 10. Hallitus on siis opiskelijakunnan hallinnollinen elin, jonka toimintaan kuuluvat muun muassa opiskelijakuntaa koskevista asioista päättäminen, opiskelijakunnan edustaminen ja opiskelijakunnan rahastosta vastaaminen.

Opiskelijakunnan hallituksen pöytäkirjoihin pääset tutustumaan täältä.

 

Opiskelijakunnan hallituksen jäsenet

Jussi Valjus, puheenjohtaja

Felix Rahiala, varapuheenjohtaja

Aapo Naulapää, sihteeri

Sissi Wilen, sihteeri

Markus Myllymäki, tiedottaja

Joshua Piipponen, tiedottaja

Laura Heino

Onni Kankkunen

Nooa Lindfors

Iiris Virtanen

Opiskelijakunnan ohjaajat: Riitta Paasio ja Kirsi Vakkilainen

Opiskelijaparlamentti

Jokaisesta RO-ryhmästä on valittu 2-3 edustajaa opiskelijakunnan parlamenttiin. Parlamentti kutsutaan koolle noin kerran jaksossa päättämään ja keskustelemaan suurimmista opiskelijakuntaa koskevista asioista. Parlamentti toimii myös informaatioväylänä hallitukselta opiskelijoille.

Parlamentaarikkona tehtäväsi on osallistua parlamentin kokouksiin ja edustaa luokkaasi yhteisissä päätöksissä. Olet myös se, jolta muiden luokkalaisten on helppo kysyä opiskelijakunnan asioista: vaikka et itse tietäisi vastausta, tiedät ainakin että kuka tietää!

Parlamentin tiedostot löytyvät täältä.