Teatterin ja median linja

Opiskele teatteria ja mediaa ammattimaisessa ohjauksessa

TeMe-linja tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet teatterin ja median opiskeluun sekä omien ilmaisu- ja viestintätaitojen kehittämiseen. Opettajat ovat oman alansa kokeneita ammattilaisia. Myös lukiomme tilat on suunniteltu linjan tarpeita varten: Koulussa on Black box -teatteritila katsomoineen sekä studio – ja editointitilat. Linjalla opiskellaan vähintään kymmenen erikoiskurssia.

Teatterikursseilla opiskellaan mm. näyttelemistä, ohjaamista, improvisaatiota ja teatteritietoa. Opiskelija voi myös olla mukana produktioissa sekä suorittaa valtakunnallisen teatterin lukiodiplomin. Kursseilla tehdään monimuotoista yhteistyötä musiikin, kuvataiteen ja median kanssa.

Mediakursseilla painottuu video- ja elokuva- ilmaisu. Mediakasvatus otetaan huomioon myös muiden aineiden opetuksessa. Erikoiskursseista voi mainita mm. verkko- ja lehtijournalismin, Maailmantilanne nyt -historian sekä mediaspykologian kurssit. Lisäksi opiskelijat saavat mahdollisuuden suorittaa vltakunnallisen median lukiodiplomin sekä suunnitella ja taltioida koulun esityksiä ja projekteja videoimalla, valokuvaamalla jne.

Teatterin kurssit

 • Peruskurssi – löytöretkiä omaan ilmaisuun
 • Rooli- ja kohtausharjoittelu
 • Improvisaatio
 • Teatteritieto
 • Produktiokurssit
 • Puvustus, lavastus, maskeeraus
 • Ohjaajantyö, teatteri ja elokuva
 • Ohjaajantyö, käytännön työpajakurssi
 • Lyhytproduktio
 • Teatterin lukiodiplomi

Median kurssit

 • Videoilmaisun peruskurssi
 • Elokuvan kielet ja käsikirjoitus
 • Dokumenttiprojekti
 • Lyhytelokuva
 • Ohjaajantyö, teatteri ja elokuva
 • Median lukiodiplomi

Linjaan liittyvät muut kurssit

 • Puheviestinnän taitojen kehittäminen
 • Tekstitaitojen syventäminen
 • Kirjoittaminen ja nykykulttuuri
 • Luova kirjoittamien
 • Median maailma
 • Journalismikurssi
 • Musiikki viestii ja vaikuttaa
 • Musiikki yhdistää
 • Taiteen monet maailmat
 • Maailman tilanne nyt
 • Mediapsykologia
 • Osallisena mediassa
 • Suullisen kielitaidon kurssit
 • Kirjoittamisen kurssi

Produktiot ja lukiodiplomit

Jokaisella vuosikurssilla tehdään yksi isompi produktio. Produktiossa opiskelija voi olla mukana monella eri tavalla:

 • näyttelijänä
 • kirjoittajana
 • apulaisohjaajana
 • koreografina
 • tanssijana
 • lavastajana
 • puvustajana
 • maskeerajana
 • valo- ja äänisuunnittelijana
 • tuottajana
 • kuvaajana

Teatteriproduktioissa tehdään myös yhteistyötä musiikki- ja mediakurssien kanssa.

Abivuonna on mahdollisuus suorittaa teatterin, median ja tanssin lukiodiplomit, jotka ovat itsenäisempiä lopputöitä.

IMG_1178
Virtaset ja Lahtiset – nuo isot ihmiset
pikkasen-sekasin-11
Pikkasen sekasin
lukiodiplomit-2016-1110x750
Teatterin ja tanssin lukiodiplomit 2016
cropped-maailman-sairain-kouluvuosi-e1494752198547-1110x688
Maailmankaikkeuden sairain kouluvuosi

Yhdessä tekemistä, itsensä ylittämistä, vahvoja muistoja

TeMe-linjan 2. vuosikurssin produktio Maailmankaikkeuden sairain kouluvuosi, kevät 2016

TeMe-linjan 1. vuositason opiskelijoiden improkurssin video-dokumentti, syksy 2015

Hakeminen

Teatterin ja median linjalle haetaan yhteishaussa Otaniemen lukion hakukohteen kautta. Sisäänottomäärä linjalle on 25 opiskelijaa. Valintaan vaikuttaa peruskoulun päättötodistuksen keskiarvo, kirjallinen hakemus ja lausunnot. Infotilaisuus hakijoille on 15.1.2020 ja 21.1.2020 klo 13.30. Huoltajille ja hakijoille 23.1.2020 klo 18.00.

Valintakriteerit (yht. maks. 20 p.)

 1. Peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden sekä ilmaisutaidon/draaman, kuvataiteen, musiikin ja liikunnan arvosanojen keskiarvo (max. 10 p.)
 2. Kirjallinen hakemus ja lausunnot (max. 10 p.)
  • Omasta kirjallisesta hakemuksesta tulee selvitä perustelut, miksi hakija haluaa opiskelemaan Teatterin ja median linjalle (1-3 sivua)
  •  Lausunnot
   • Harrastuneisuus osoitetaan kahdella lausunnolla. Lausunnot voivat olla harrastuksen ohjaajalta,  koulun ilmaisutaidon opettajalta, koulun kerhon vetäjältä tai muun taideaineen opettajalta. Toisen harrastuslausunnon voi halutessaan korvata näytetyöllä. Näytetyö voi olla esim. lyhytelokuva, videoitu teatteriesitys tai muu mediatyö. Näytetyö rinnastetaan pisteytyksessä harrastuslausuntoon. Jos haluat lähettää videon, elokuvan tai dokumentaation, lataa se YouTube- tai Vimeo-videopalveluun ja lähetä linkki osoitteeseen katri.kostiainen@eduespoo.fi ja katja.uksila@eduespoo.fi 
   • Opettajalausunto, sisältää sekä luokanvalvojan että äidinkielen opettajan lausunnot samalla lomakkeella.

Hakulomakkeet

teme_opettajalausunto2019

teme_harrastuslausunto2019

Hakulomakkeet ja liitteet voi lähettää yhteishaun loppuun 10.03.2020 mennessä

Otaniemen lukio

PL 3251

02070 Espoon kaupunki

tai sähköisesti katri.kostiainen@espoo.fi tai sinikka.luoma-mattila@espoo.fi