Teatterin lukiodiplomit

2020-2021

TEATTERIN LUKIODIPLOMIT 2020-21

Teatterin lukiodiplomi on esityksen ja portfolion muodostama kokonaisuus. Esityksen osat ovat esitysprosessi (suunnittelu, harjoittelu, esittäminen) sekä suullinen ja kirjallinen reflektio.

LUKIODIPLOMIEN YHTEINEN TEHTÄVÄ 2020–2021

ODOTTAMATON TEKIJÄ
Joskus arki muuttuu yllättäen meistä riippumattomista syistä. Ennakoimaton tapahtuma voi sekoittaa yksilön ja yhteisön elämän tai vaikka koko yhteiskunnan toiminnan. Miten odottamaton tekijä voi olla osa yhteisen projektin suunnittelua, toteutusta ja lopputulosta? Voisiko projektinne aihe olla esimerkiksi ”poikkeus” tai ”sattuma”?

2019-2020

TEATTERIN LUKIODIPLOMIT

Teatterin lukiodiplomi on esityksen ja portfolion muodostama kokonaisuus. Esityksen osat ovat esitysprosessi (suunnittelu, harjoittelu, esittäminen) sekä suullinen ja kirjallinen reflektio.

LUKIODIPLOMIEN YHTEINEN TEHTÄVÄ 2019–2020

MITÄ MINNA NYT TEKISI?
Vuonna 2019 Minna Canth täyttää 175 vuotta. Canth (1844−1897) oli tunnettu kirjailija, etevä yrittäjä, köyhän kansan puolustaja, järjestöaktiivi ja aikansa vaikuttaja. Hän tarkasteli kriittisesti yhteiskunnallista todellisuutta ja halusi uudistaa sitä. Canth oli kirjallisuuden ja teatterin uudistaja, jonka näytelmät ja lehtikirjoitukset ovat edelleen ajankohtaisia. Minna Canth edisti aktiivisesti mm. sukupuolten tasa-arvoa, suomenkielistä koulutusta ja tyttöjen koulunkäyntiä.