Tutorit

Tutorit

Yhteystiedot vierailuille Otaniemen lukioon ja tutor-opiskelijoiden vierailut muualle

Aki Saariaho (aki.saariaho@espoo.fi): Tutoreiden vierailut yläkouluihin

Mia Kohi (mia.kohi@espoo.fi)

Sanna Ropponen (sanna.ropponen@espoo.fi)